De voorbewerking

Meel en bloem kunnen van verschillende graansoorten gemaakt worden zoals spelt, tarwe, rogge, gerst, maïs, haver, en rijst.

Tarwe is de meest gebruikte graansoort. Daarom gaan we voor het gemak  in deze beschrijving uit van tarwe.  Spelt is een oertarwe hier komen we in het hoofdstuk “Graansoorten” op terug.

Tarwekorrels  zijn  gedroogde  korrels van  veredelde grassoorten. Het groeit op het land in aren aan de top van lange of korte stengels. Afhankelijk van de soort bevat een aar meer of minder korrels en zijn deze verschillend van vorm en kleur.

Alvorens de tarwekorrels kunnen worden gemalen gaat er al een lange bewerking aan vooraf.

Oogsten en dorsen

De opgroeiende tarweplant is eerst groen en verkleurt in de loop van het jaar naar geel als hij voldoende afgerijpt is.

De planten groeien dicht naast elkaar op akkers. Als de planten voldoende gedroogd ( afgerijpt )zijn worden ze met een maaidorser geoogst. Een maaidorser maait het graan van het veld, scheidt de tarwekorrel van het kaf en het koren. De stengel en de lege aar worden verwerkt tot  stro.

Opslag

Met grote wagens worden de graankorrels naar silo’s gebracht. Door deze silo’s worden grote hoeveelheden droge lucht geblazen om het graan te drogen om broei en bederf tegen te gaan.

Reiniging

Het reinigen van de tarwe gebeurt in zes verschillende stappen zoals;

zeven, de korrels ontdoen van grove verontreinigingen, om eventuele ijzeren delen, die tijdens het maaien van het land meegekomen zijn, wordt de tarwe langs magneten geleidt om het ijzer te verwijderen, vervolgens wordt de tarwe weer gezeefd om korrels te ontdoen van grote zowel als kleinere verontreinigingen zoals kaf, touwtjes en zand.

de steenuitlezer, deze dient er vervolgens voor om de korrels te ontdoen van steengruis, vervolgens worden de tarwekorrels op hun grootte gesorteerd alleen de beoogde korrels blijven bewaard, de overigen vallen door de mand en worden voor andere doeleinden gebruikt zoals andere bloemsoorten of als veevoer. Ten slotte worden de korrels  geschuurd om ze van de laatste verontreinigingen te ontdoen.

Na al deze behandelingen worden de verschillende korrels soort bij soort tijdelijk in silo’s opgeslagen.

Conditioneren

Voordat begonnen kan worden met het malen moeten de korrels op het juiste vochtgehalte worden gebracht dit is nodig om tijdens het malen de zemel beter van het meellichaam te kunnen scheiden men noemt dit conditioneren.

Tot zover verloopt het industriële en ambachtelijke verwerkingsproces gelijk.

Verder naar de maalmethoden >>