ANBI gegevens

MOLENSTICHTING ‘T VLIEGEND HERT

Algemene gegevens

Naam ANBI:          Brielse Molenstichting ’t Vliegend Hert
KvK:                     41141597
Fiscaal nummer:    0064.72.904
Website:               www.vliegendhert.org
Email:                  info@vliegendhert.org

Adres:                 Molenstraat 14
Postcode:             3231 AJ
Plaats:                 Brielle

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:             dhr. L vd Valk
Secretaris:             dhr. W. Kabouw
Penningmeester:    dhr. P. van der Hoek
Bestuurslid:           mevr. M. Holtrop
Bestuurslid:           dhr. K. Haanstra
Bestuurslid:           dhr P van Dalen
Bestuurslid:           mevr E Heijnraets

Doelstelling

De stichting heeft tot doel om met behulp van zowel financiele middelen als middelen in natura, projecten en activiteiten te ontwikkelen, te ondersteunen en /of realiseren ten behoeve van de instandhouding van korenmolen ’t Vliegend Hert.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen 
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Het in bedrijf houden van de korenmolen ’t Vliegend Hert door het malen van graan en regelmatig open stellen van de molen voor bezoekers.
De jeugd kennis laten maken met de culturele waarde van molens, door hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het programma van het erfgoedspoor via de scholen

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen door :
  • subsidies,donaties en inzamelingsacties, erfstellingen, legaten en andere wettige middelen.
  • door verkoop van de meel- en aanverwante produkten die in de molenschuur verkocht worden.

Jaarverslag 2023

In 2023 hebben we ons (de vrijwilligers) weer 100% ingezet voor de molen zodat deze kon blijven draaien, belangrijke punten daarbij zijn:

– Verfbeurt van het gevlucht, staart, munnik en trap.
– Werving van nieuwe vrijwilligers, 3 dames voor de winkel en een molenaar in opleiding.
– Verkoop van produkten en promotie van molen en winkel op fairs
– De molen is tweemaal examenmolen geweest voor de Hollansche Molen, leuke ervaring.
– Mee gedaan aan Nationale Molendag, Regio Molendag en Open Monumentendag, dat zijn van die                 dagen dat we heel veel bezoekers kennis kunnen laten maken met de molen en het ambacht van molenaar.
– In het kader van Erfgoedspoor hebben we weer een aantal schoolkinderen rondgeleid in de molen.
– Overleg met de wethouder van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee over biotoop en molens in de gemeente VAZ in het algemeen,

Financiele verantwoording