ANBI gegevens

MOLENSTICHTING ‘T VLIEGEND HERT

Algemene gegevens

Naam ANBI:          Brielse Molenstichting ’t Vliegend Hert
KvK:                     41141597
Fiscaal nummer:    0064.72.904
Website:               www.vliegendhert.org
Email:                  info@vliegendhert.org

Adres:                 Molenstraat 14
Postcode:             3231 AJ
Plaats:                 Brielle

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:             dhr. L vd Valk
Secretaris:             dhr. W. Kabouw
Penningmeester:    dhr. P. van der Hoek
Bestuurslid:           mevr. M. Holtrop
Bestuurslid:           dhr. K. Haanstra
Bestuurslid:           dhr P van Dalen
Bestuurslid:           mevr E Heijnraets

Doelstelling

De stichting heeft tot doel om met behulp van zowel financiele middelen als middelen in natura, projecten en activiteiten te ontwikkelen, te ondersteunen en /of realiseren ten behoeve van de instandhouding van korenmolen ’t Vliegend Hert.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen 
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Het in bedrijf houden van de korenmolen ’t Vliegend Hert door het malen van graan en regelmatig open stellen van de molen voor bezoekers.
De jeugd kennis laten maken met de culturele waarde van molens, door hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het programma van het erfgoedspoor via de scholen

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen door :
  • subsidies,donaties en inzamelingsacties, erfstellingen, legaten en andere wettige middelen.
  • door verkoop van de meel- en aanverwante produkten die in de molenschuur verkocht worden.

Jaarverslag 2020

2020 was een bewogen molenjaar.

Ten eerste kregen we te maken met de Covid-19 pandemie die er voor zorgde dat de molen voor bezoekers vanaf maart 2020 gesloten werd, de winkel was alleen open voor het afhalen van bestellingen, in september gingen we weer voor een paar uur open voor alle klanten, de molen bleef echter gesloten.
De verkoop van onze producten was in 2020 gelukkig niet in gevaar, de inkomsten waren hard nodig voor het onderhoud van de molen en de klanten waren blij dat wij toch deels open waren,

Ten tweede was er niet gepland onderhoud aan het dak van de molen, er werd zwam geconstateerd aan de binnenkant van het dak en bij inspectie bleek dat grote delen van het dak aangetast waren en moest het gehele dak vervangen worden, dit werd voor 2020 een grote financiële aderlating.

Ten derde was er de geplande vervanging van de staartbalk, die was aangetast door houtrot en had daardoor niet meer de sterkte die nodig voor het kruien van de molen.

Veel voorbijgangers wilden graag de molen in maar helaas was dat niet mogelijk.
De molenaars hebben de molen wel regelmatig laten draaien.
Hopelijk wordt 2021 beter mbt het bezoeken van de molen.

Ten vierde werden er in 2020 geen fairs en open (molen)dagen georganiseerd en konden wij daar dus niet aan deelnemen.

Financiele verantwoording