Donateurs

Een unieke molen op een unieke locatie en in een unieke stad wordt op een unieke wijze in stand gehouden maar vecht voor het voortbestaan

Door de inzet van onze vrijwilligers en oud-vrijwilligers is ons  donateursbestand gegroeid en door de vele giften de afgelopen jaren hebben we geld kunnen reserveren en konden we in 2013 aan onze unieke standaardmolen de zo ‘broodnodige’ schilderbeurt laten uitvoeren.

Hartelijk dank voor de gulle gevers, we hopen dat we ook de komende jaren op u kunnen rekenen.

Wij zijn een door de belastingdienst erkende culturele ANBI-instelling. Dit betekent dat giften aan onze instelling aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Wilt u donateur worden?
Stort mininimaal € 15,- op rek.nr. 3654.20.700 t.n.v. de Brielse Molenstichting en vermeld duidelijk uw naam en uw adres op uw afschrift. Bij uw overboeking wordt deze n.l. niet automatisch doorgegeven.
Wilt u dan vermelden “nieuwe donateur ”?
Als donateur wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij de molen.
Wilt u een eenmalige donatie doen? Dan kunt u dit doen door een bedrag te storten op rek.nr. NL10RABO0365420700 t.n.v. de Brielse Molenstichting.
Betreft het een eenmalige donatie wilt u dan vermelden “eenmalige donatie onderhoudsactie ”
Alvast hartelijk dank.